Instalace nového přístroje – Hmotový spektrometr s termální ionizací (TIMS)

TIMS

Geologický ústav AV ČR získal pro roky 2017-2018 investiční dotaci od AV ČR na nákup hmotového spektrometru s termální ionizací (TIMS) Thermo Triton Plus. Tento přístroj umožňuje měření izotopických poměrů vybraných prvků (např. Sr, Nd, Os, U, Pb) s velmi vysokou přesností což se využívá pro široké spektrum výzkumných témat horninové a environmentální geochemie, paleontologie, paleoekologie ale i archeologie a antropologie. Přístroj je vybaven devíti Faradayovými detektory, elektronovým násobičem, pěti zesilovači s rezistory 1013 Ω a systémem RPQ a bude využíván mimo jiné pro vysoce přesné určování stáří hornin metodou CA-ID-TIMS pomocí izotopického systému U-Pb a projekty týkající se izotopové geochemie Sr, Nd, Os, U, Pb a Mo. V přiložené galerii si můžete prohlédnout několik fotografií z instalace na přelomu září-říjen 2017.