Integrovaná biostratigrafie středočeského spodního devonu konfrontovaná se záznamy magnetické susceptibility a terénní gamaspektrometrie na odkryvech

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB300130613
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Ladislav Slavík
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem projektu je vyplnit podstatné mezery v raně devonské stratigrafii středních Čech novými biostratigrafickými (konodontovými) daty a jejich detailní korelace s ostatními faunistickými skupinami; tyto budou porovnávány se záznamy magnetické susceptibility (MS) a gamma spektrometrie (GRS). Plánované uspořádání těchto záznamů do hlavního složeného profilu spodním devonem Barrandienu v kombinaci s bio- a chemostratigrafickými údaji z hlediska integrované stratigrafie značně zvýší korelační potenciál Barrandienské oblasti v globálním měřítku. Nejdůležitějšími výsledky předloženého projektu uplatnitelnými v mezinárodním měřítku budou dlouho očekávané návrhy k nové revizi globální raně devonské statigrafie.