RNDr. Ladislav Slavík, CSc.

Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení, vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 247
Fax: 
+420 220 922 670
E-mail: 
slavikatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 333
Specializace: 
Stratigrafie středního Paleozoika a globální korelace sedimentárních sledů

Výzkumné projekty: