Oddělení paleobiologie a paleoekologie

Oddělení paleobiologie a paleoekologie

Číslo skupiny: 
330
Vedoucí skupiny: 
Ladislav Slavík
Pracoviště: 
Rozvojová
Kontaktní informace
Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
E-mail: 
slavikatgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 233 087 247
Oddělení paleobiologie a paleoekologie je zaměřena na studium fosilního prostředí, společenstev organizmů a fosílií obsažených v horninovém záznamu. Během výzkumu se pracovníci soustředí na paleoekologii, dynamiku vzniku, vývoje a zániku společenstev organizmů a na vývoj mořských a suchozemských areálů rozšíření fauny a flóry (paleogeografii). Dále jsou sledovány paleobiologické aplikace – evoluční nauka a biostratigrafie.
Pracovníci: 

vedoucí oddělení
vědecký pracovník

zástupce vedoucího laboratoře
postdoktorand

emeritní vědecký pracovník AV ČR

emeritní vědecký pracovník GLÚ

vedoucí vědecký pracovník

vedoucí vědecký pracovník
ředitel
vědecký pracovník

vědecký pracovník

doktorand

emeritní zaměstnanec GLÚ

technik

Výzkumné projekty: