RNDr. Jiří Bek, DSc.

Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 264
E-mail: 
bekatgli [dot] cas [dot] cz, mrbeanatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 00 Praha-Lysolaje, Česká republika
Číslo místnosti: 
Suchdol 337
Specializace: 
Palynologie devonských a karbonských disperzních a sporových společenstev; in situ spory devonského, karbonského a permského stáří; paleoekologie a rekonstrukce rostlinných a sporových společenstev