Integrovaná statigrafie a geochemie hraničního intervalu jura/křída tethydní a boreální oblasti

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA205/07/1365
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Pruner
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Anotace: 

Současné provizorní boreální a mediteránní J/K hranice jsou heterochronní. Veškeré pokusy o korelaci hraničních J/K souvrství mezi boreální a tethydní oblastí biostratigrafickými metodami selhaly, protože bioty obou těchto paleogeografických celků jsou zcela odlišné. Podstatou projektu je provést přesnou a detailní korelaci hraničního intervalu jura/křída vybraných profilů v tethydní a boreální oblasti na základě detailního magnetostratigrafického a geochemického zpracování (včetně izotopové geochemie a neutronové aktivační analýzy). Na vybraných klíčových lokalitách (Bosso - Itálie; Brodno - Slovensko; Puerto Escano - Španělsko; poloostrov Nordvik - Rusko) již byla úspěšně aplikována magnetostratigrafie s vysokou rozlišovací schopností a provedena detailní biozonace. Cílem projektu je dokončit a zpřesnit korelaci zmíněných lokalit prostřednictvím magnetostratigrafie (určení jednotlivých subzón) a provést na tomto základě propojení bio- a eventostratigrafie, sekvenční statigrafie a geochemických

+