Klimatický záznam mořského izotopového stádia 3 na Moravě

Klimatický záznam mořského izotopového stádia 3 na Moravě

Poslední doba ledová nebyla pouze ledová. V jejím průběhu došlo k několika zásadním teplotním výkyvům charakteristických oteplením a vyššími srážkami. Interpretace sedimentárního záznamu z průběhu poslední doby ledové však za posledních sto let podléhá novým poznatkům jak z terénu, tak z kalibrace klimatické křivky. To, jakým způsobem lze dnes definovat klimatické výkyvy během posledního glaciálu na Moravě, shrnuje článek s názvem „Podhradem Interstadial; A critical review of the middle and late MIS 3 (Denekamp, Hengelo) in Moravia, Czech Republic“. Na jeho publikaci v časopise Quaternary Science Reviews (IF: 4.747) se podíleli zaměstnanci GLU AV ČR. v.v.i.