Konference o magnetismu hornin a cena pro studenta

Photo by S. Scheidt

Na přelomu srpna a září se pět našich zaměstnanců z Oddělení paleomagnetismu zúčastnilo konference “17th Castle Meeting – New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism” v Trakošćani v Chorvatsku. Konference byla zaměřena na paleomagnetismus hornin, magnetostratigrafii, environmentální magnetismus, archeomagnetismus a příbuzná témata. Abstrakta z konference jsou zveřejněna zde a zahrnují celkem 9 příspěvků (4 přednášky a 5 posterů), na kterých jsou autory nebo spoluautory pracovníci ústavu. Šimon Kdýr byl na konferenci oceněn ‘Certificate of Excellence’ za vynikající studentskou prezentaci. Byla navázána nová spolupráce s University of Chieti – Pescara a Alpine Laboratory of Paleomagnetism, Pevergno, Itálie s cílem rozšíření výzkumu hranice jura-křída.