Korelace s vysokým rozlišením a datování peri-gondwanských sedimentárních sledů středního paleozoika za použití integrovaných chemo-fyzikálních a biostratigrafických metod

Trvání: 
01.07.2012 - 30.06.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
AVČR
Registrační číslo: 
M100131201
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Ladislav Slavík
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
José Ignacio Valenzuela-Ríos, Universitat de Valéncia, Spain
Internal collaborators: 
Leona Chadimová (Koptíková)