Krasové sedimenty, nástroje pro rekonstrukci tektonického a geomorfologického vývoje krasových oblastí (na příkladu krasových oblastí Slovinska)

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2010
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
ME090908
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Pavel Bosák
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Hlavním cílem projektu je získat přesnější údaje pro rekonstrukci a datování kenozoických tektonických procesů (posuny a rotace) včetně vyplňování (fosilizace) v jeskyních v mobilních oblastech Slovinska. Použití široké škály dalších geochronologických metod (standardní paleontologie a biostratigrafie, magnetosusceptibility, stabilních izotopů, izotopových metod numerického datování) bude sloužit jako nástroj pro poznání kenozoické historie jednotlivých krasových území.