Oddělení analytických metod

Laboratoř elektronové mikroanalýzy

Zobrazování v sekundárních a/nebo zpětně odražených elektronech pro studium povrchu resp. pro zobrazení fázového kontrastu. Nedestruktivní kvalitativní a kvantitativní chemická mikroanalýza různých pevných vzorků.
Přístroj:
Elektronový mikroanalyzátor CAMECA SX-100 vybavený 4 krystalovými spektrometry (lze stanovovat prvky od B do U) a detektory sekundárních a zpětně odražených elektronů.