Oddělení analytických metod

Oddělení analytických metod

Číslo skupiny: 
380
Vedoucí skupiny: 
Roman Skála
Pracoviště: 
Rozvojová
Kontaktní informace
Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Česká Republika
E-mail: 
skalaatgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 233 087 249

Se soustřeďuje na komplexní výzkum problematiky platformního vývoje oblastí se zaměřením na vulkanostratigrafii, fázovitost a diferenciační vývoj poorogenních vulkanických komplexů. Studium deformačních fází, prostorového rozmístění a charakteru poorogenní deformace přispívá k pochopení vzniku a vývoje mladého vulkanismu a sedimentárních pánví. V souvislostech s vulkanickými projevy je studováno hlubšího podloží platforem, zejména vybraných částí Českého masívu. Širší využívání rozpracovaných geochemických metod, především geochronologie a izotopové geochemie je nezbytným předpokladem.

Pracovníci: 

vedoucí oddělení
vědecký pracovník

zástupce vedoucího oddělení
pracovník ve vědě a výzkumu

pracovník ve vědě a výzkumu

emeritní zaměstnanec GLÚ

Výzkumné projekty: