Ing. Anna Langrová

Pracovní zařazení: 
emeritní zaměstnanec GLÚ

Telefon: 
+420 233 087 214
E-mail: 
langrovaatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 131
Pracovní skupina: 
Oddělení analytických metod

Výzkumné projekty: