Oddělení analytických metod

Laboratoř rentgenové difrakce

Určení fázového složení a krystalová strukturní analýza práškových vzorků pevných materiálů.
Přístroj:
Difraktometr Philips X’Pert PW3020 se sekundárním grafitovým monochromátorem a bodovým proporcionálním detektorem