Multi-disciplinární studium procesů v pískovcových výchozech: nový přístup k výzkumu a interpretaci vzniku vybraných pískovcových forem

Trvání: 
01.01.2013 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA13-28040S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Michal Filippi
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Anotace: 

Solné zvětrávání je považováno za klíčové pro vznik řady geomorfologických forem v pískovcích. Cílem projektu, který je založen na terenních experimentech a aplikaci vzájemně se doplňujících metod, je charakterizovat vlastnosti a procesy, které jsou kritické pro solné zvětrávání, avšak dosud byly velmi málo studovány v terenních podmínkách. Jsou to zejména migrace vody, páry a rozpustěných solí v povrchové zóně pískovcových těles (vč. povrchových krust). Bude též testována hypotéza, že klíčový vliv na kavernózní zvětrávání pískovce má proměnlivost výparu v čase. Na vhodné lokalitě Střeleč (činný pískovcový lom s opuštěnými výchozy různého stáří vč. zárodečných krust) budou aplikovány metody převzaté zejména z existujících laboratorních technik. K jejich testovaní zde bude možné plné využití plně destruktivních, avšak prověřených metod. Vyvinutý postup pro studium a charakterizaci procesů v povrchové zóně pískovcových těles pak bude aplikován na přirozených skalních výchozech pískovců v ČR.

+