Archiv novinek

Novinky starší než jeden rok.

Úspěšné hodnocení časopisu Bulletin of Geosciences

Nedávno vyhlášené impakt faktory za rok 2014 přinesly zvýšení IF na 1,515. V této chvíli je Bulletin of
Geosciences
5. nejlépe hodnoceným časopisem v ČR a zároveň 13. celosvětově nejlépe hodnoceným
paleontologickým časopisem. Na úspěchu časopisu se podílejí i členové redakční rady z našeho ústavu -
Jindřich Hladil, Ladislav Slavík, Petr Štorch, Jan Wagner a Jaroslav Zajíc.

Divoká příroda Prahy

Nakladatelství Academia nedávno vydalo poněkud neobvyklého knižního průvodce po Praze, nazvaného Divoká příroda Prahy a blízkého okolí. „Knížka nabízí pohled z jiné perspektivy, než jsme zvyklí. Popisována jsou ta místa, kde se příroda vyvíjí spíše spontánně než pod vlivem lidských záměrů“, říká geolog Radek Mikuláš, jeden z autorů knihy.
Rozhovor pro anglické vysílání Radio Praha včetně zvukového záznamu je zde.

Exkurze pro veřejnost - odkryvy v silurských a devonských sedimentech

Během letošních Jarních týdnů vědy a techniky zorganizoval Geologický ústav AVČR několik exkurzí pro veřejnost. 2. června se uskutečnila exkurze do okolí Prahy - Řeporyjí, během které ukázal Radek Mikuláš významné odkryvy silurského a devonského stáří žákům základní školy v Roudnici nad Labem.

Fotogalerie

Radek Mikuláš v pořadu Českého Rozhlasu Meteor

Geolog Radek Mikuláš a botanik J.A. Šturma jsou autory knížky „Divoká příroda Prahy a jejího blízkého okolí“. V jejich pojetí je „divoká“ taková příroda, kde spontánní vývoj převládá nad lidskými záměry. Může to být na vrcholcích hor stejně jako v opuštěném lomu nebo na stráni zalesněné před sto lety a pak ponechané osudu. Takovou strání, pod pražským Barrandovem, prošli autoři knížky spolu s poněkud zaskočenými redaktory Českého Rozhlasu.
Záznam vysílání je zde

Doktorand Filip Tomek obdržel cenu Radka Melky za nejlepší článek konference CETeG 2015

     Filip Tomek získal na třináctém sjezdu Central European Tectonic Groups (CETeG), cenu Radka
     Melky za článek „Magma flow paths and strain patterns in magma chambers growing by floor
     subsidence: a model based on magnetic fabric study of shallow-level plutons in the Štiavnica
     volcano–plutonic complex, Western Carpathians„ publikovaný v časopise Bulletin of Volcanology.
     Tato publikace pojednává o toku magmatu a mechanismech konstrukce subvulkanických
     magmatických komor na příkladu Štiavnického stratovulkánu v Západních Karpatech.
                                                        Ilustrační obrázek je zde.

Výstava paleontologických rekonstrukcí v Novém Jičíně

     Nová galerie žerotínského zámku v Novém Jičíně pořádá ve dnech 12. 5. až 6. 9. 2015 výstavu
     "Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana".  Vystavovány budou paleontologické
     a paleoantropologické rekonstrukce autorů: Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr Modlitba,
     Jiří Svoboda a Jiří Teichmann.
     Plakát je zde.

Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky

     Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. byl za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště
     a vědního oboru paleontologie obratlovců jmenován emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd
     České republiky.
     Jmenování zde, foto zde.

Nedožité 80. narozeniny RNDr. Václava Houši, CSc.

     RNDr. Václav Houša, CSc. - význačný český paleontolog a bývalý ředitel Geologického ústavu AV ČR by
     7. dubna 2015 oslavil 80. narozeniny.
     Krátký vzpomínkový text je zde.

V Říčanech bude otevřeno unikátní Didaktické centrum geologie

    Ve čtvrtek 9. dubna 2015 ve 14,00 hodin proběhne slavnostní otevření unikátního Didaktického centra
    geologie v Říčanech, na jehož přípravě se podílel Petr Schnabl z Geologického ústavu AV ČR, v.v.i..
    Akce se koná v zahradě 1. ZŠ Říčany na Masarykovo náměstí.
    Pozvánka je zde.

Profesor Zdeněk V. Špinar - vzpomínkový seminář

    U příležitosti 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí význačného českého paleontologa profesora Zdeňka V. Špinara
    se bude konat vzpomínkový seminář. Uskuteční se ve středu 11. listopadu 2015 od 9 do 17 hod. v zasedací místnosti
    Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze.
    Pozvánka je ke stažení zde.