Archiv novinek

Novinky starší než jeden rok.

Úspěch v soutěži "Věda fotogenická"

    Několik pracovníků GLU se účastnilo soutěže „Věda fotogenická“ a některým se podařilo uspět. Leona Chadimová
    získala za dvě své fotografie 1. a 5. místo ve dvou různých kategoriích. Fotografie Pavla Lisého byla vybrána pro
    kalendář Akademie věd a fotografie Leony Chadimové a Michala Filippiho jsou vybrány v seriálu Příběhy fotografií.
    Více naleznete zde a zde.

Jarní exkurze do světa vědy

Geologický ústav AV nabízí Terénní geologické exkurze v Praze a středních Čechách, podle domluvy i v dalších regionech, s přihlédnutím ke konkrétnímu zájmu veřejnosti, studentů a pedagogů. Je možné se hlásit individuálně - v tom případě nabídneme přehled již naplánovaných exkurzí - i jako kolektivy.
Dopravu (hromadná doprava, vlastní autobus) si zajistí zájemci sami. Ústav nabízí konzultaci o místě exkurze, itinerář a odborné vedení.
Navrhovaný termín: Podle domluvy o konkrétní lokalitě, od 4. května do 14. června 2015.

Stopař dinosaurů a komplikovaná duše - rozhovor "Miliardy let v šutru" pro časopis Týden

Radek Mikuláš je odborníkem ve výzkumu stop po činnosti živočichů v nejrůznějších geologických vrstvách ze vzdálené i nedávné historie Země. Pro časopis Týden hovořil nejen o kamenných pokladech, ale také o
objevitelské posedlosti a o nekonečném boji s depresí.

Odkaz na článek je zde

Rozhovor Radka Mikuláše "Neúspěch a věda" pro webový portál HR Kavárna

Rozvoj vědy spočívá mimo jiné ve vyvracení předchozích teorií, je tedy úzce spojen s neúspěchem, vysvětluje Radek Mikuláš z Geologického ústavu České Akademie Věd. Každý vědec by měl být připraven, že jeho názor bude shledán nesprávným, ale ve skutečnosti to jen málokdo umí přijímat.

Rozhovor je zde

Zkamenělé stopy - ČT 2, 24.1.2015 - 15:05

Kde zkamenělé stopy hledat, jak vznikají, co všechno je z nich možné vyčíst, čemu jejich znalost pomáhá? Na tyto a další otázky odpovídá Radek Mikuláš z Geologického ústavu AV ČR. Pro poznání zkamenělých stop vybral jedinečné lokality z celého území ČR a porovnal je s místy, kde stopy živočichů vznikají v současnosti.

Video a fotogalerie jsou zde

Exkurze v Geologickém ústavu AVČR ve dnech 6.-7. listopadu 2014

Exkurzí v Geologickém ústavu AVČR se ve dnech 6.-7. listopadu 2014 zúčastnili zástupci všech generací. Zájem
vzbudila chemická laboratoř, kterou děti vnímaly jako „svět kouzel“. Na jiném místě bylo možno vyzkoušet
měření magnetismu a radioaktivity běžných horninových vzorků. V laboratoři mikrosondy si děti zkusily 3D brýle.
Snažili jsme se, aby naši návštěvníci nejen viděli, ale mohli si geologický materiál sami ohmatat… a částečně i
odnést s sebou domů.

Návštěva prof. Paula Williamse z University of Auckland (Nový Zéland)

Dne 12. září 2014 navštívil naše pracoviště Paul Williams, emeritní profesor University of Auckland na Novém Zélandu. Prof. Williams je především známý rozvojem metod datování kvartérních sedimentů a jeskynních speleotém. Pracovní schůzka s pracovníky ústavu, připravená Správou Národního parku České Švýcarsko, sloužila k výměně názorů na geologický a geomorfologický vývoj pískovcových oblastí české křídové pánve, zejména pak v území Labských pískovců. (Foto Pavel Lisý)

Z posledních ocenění...

Detaily všech ocenění od roku 2007 naleznete zde.