Paleoekologický model souslojí Dolu Jan Šverma ve vnitrosudetské pánvi (lampertické vrstvy, langsett)

Trvání: 
01.01.2003 - 30.12.2005
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA3013306
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiřina Dašková
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Národní muzeum, Česká geologická služba, Západočeské muzeum v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Anotace: 

Povrchová těžba v dobývacím prostoru bývalého Dolu Jan Šverma ve vnitrosudetské pánvi je velkou příležitostí k paleoekologickým výzkumům svrchnokarbonských (spodnowestphalských) bažinných biotopů, které u nás dosud nebyly prováděny. Jedná se o jedinou povrchovou těžbu (navíc časově omezenou) černého uhlí v České republice. Cílem projektu je na základě kombinace sedimentárně-geologických a paleontologických metod: -definovat rostlinná společenstva z hlediska druhového a rodového složení a charakterizovat paleoekologii biotopu, který společenstva obývala, -definovat sedimentární prostředí a hlavní sedimentární procesy těžených slojí a koexistujících klasických systémů, ve kterých rašeliniště těchto slojí vznikala.