Polyfázový vývoj vysoce metamorfovaných hornin v kolizních orogenech na příkladu Českého masivu (Česká republika)

Trvání: 
01.10.2009 - 30.09.2012
Klasifikace
Grantová agentura: 
AVČR
Registrační číslo: 
M100130904
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Kyoto University, Karlova Universita, Česká geologická služba
Internal collaborators: 
Lukáš Ackerman
Internal collaborators: 
Jiří Sláma
Anotace: 

1) Pochopení polyfázového vývoje zirkonů během granulitové metamorfózy na příkladu moldanubické zóny Českého masivu. 2) Určení P-T-t trajektorie exhumace studovaných hornin za použití již publikovaných t-T vysokoteplotních izotopických systémů spolu s nově definovanými nízko-teplotními systémy (fission-track). 3) Definování událostí před HP granulitovou metamorfózou na základě studia granátů v jejich prográdní a retrográdní části. 4) Znalosti o vnitřních strukturách zirkonů a jejich inkluzí pomocí Ramanovy spektroskopie s cílem nalézt relikty UHP metamorfózy. Projekt bude kombinací terénního sběru vzorků a petrologického popisu, geochronologie a studia vnitřních struktur minerálů v těchto geologických jednotkách Českého masivu: (1) jihočeské granulitové masívy (např. lokality z masívu Blanského lesa: lom Plešovice, Zrcadlová Huť, Rohy, Bulový vrch; lokality v prachatickém masívu: Kobylí hora); (2) eklogity z lokality Nové Dvory uzavřené v granátických peridotitech, peridotit z lokality Mohelno (Gföhlská jednotka moldanibické zóny) a také okolní jednotky monotónní skupiny moldanubika.