Procesy transferu a vmístění magmatu v kolabujících orogenech

Trvání: 
01.01.2019 - 31.12.2020
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
19-02177Y
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Filip Tomek
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Jan Černý
Internal collaborators: 
Jan Rejšek
Internal collaborators: 
Eva Vosáhlová - rodičovská ...
Anotace: 

Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum vertikálně extenzivních procesů transferu magmatu na dlouhé vzdálenosti propojující zdrojové oblasti ve spodní kůře s vulkanismem na zemském povrchu. Naše studium se zaměří na svrchně karbonské pozdně-Variské post-orogenní magmatické komplexy v Českém masívu, vystupující na povrch v různých úrovních kůry. Plánovaný multidisciplinární přístup zahrnuje terénní a strukturní mapování, analýzu anisotropie magnetické susceptibility (AMS), vysoce citlivé radiometrické datování metodou CA–ID–TIMS, a geochemické analýzy hlavních a stopových prvků a radiogenních izotopů Sr, Nd a Pb. Dále bude použito analogové modelování v kombinaci s AMS za účelem simulace slabě pochopených procesů transferu magmatu: diapirismus, helikální tok magmatu a vznik kruhových žil. Na základě těchto terénních a laboratorních studií, plánujeme vyvinout konceptuální model transferu magmatu přes zemskou kůru. Dále se chystáme pátrat po příčinách prostorově-časově-kompozičních trendů zaznamenaných v post-orogenních magmatech v Českém masívu.    

+