Rekonstrukce výzdvihu centrální části argentinských Ohňových And (jižní část Ohňové země, Argentina)

Trvání: 
01.01.2014 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
7AMB14AR026
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba v Praze
Internal collaborators: 
Dagmar Kořínková
Anotace: 

Cílem předloženého projektu je datování hlavních fází tektonometamorfních fází a nízkoteplotní vývoj východní části Kordiléry Darwin na argentinském území Ohňové země a jejich srovnání a navázání na dostupné údaje z chilské strany. Dříve publikované obdobné studie vypracovaná českým týmem na Antarktickém poloostrově poslouží jako základ pro srovnání a navázání geologického vývoje nejjižnějších And a Antarktického poloostrova. Výsledky získané během řešení tohoto projektu poslouží k lepšímu pochopení geologického vývoje celého území v prostoru jižní Patagonie a Antarktického poloostrova. Společný terén s argentinskými kolegy bude zaměřen na odběr vzorků ze studovaných lokalit včetně petrologického výzkumu vzorků z jižní části Ohňové země. Spolupráce s argentinskými kolegy je důležitá pro jejich znalost studovaných lokalit a bez jejich logistické podpory (např. doprava) by bylo také obtížné pro nás pracovat v neznámém terénu. Během pobytu zahraničních řešitelů v ČR bude na obou českých pracovištích provedeno školení a zaučení do analytických metod a základů, které argentinští partneři na svém pracovišti nemají k dispozici. V GLÚ (AVČR) budeme učit základy metody fission-track - založené na měření známých standardů a také na měření studovaných minerálů (apatitů a zirkonů), které byly odebrány z předcházející terénní sezóny. Cílem navázané spolupráce s argentinskými kolegy bude prezentace výsledků formou společných vědeckéhých článků publikovaných v mezinárodním periodiku.