Reprodukční orgány a jejich spory z karbonských rostlin uhelných pánví Severní Ameriky

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA301110701
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Bek
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Projekt představuje multidisciplinární studii kombinující paleobotanické a palynologické metody výzkumu karbonské flory z uhelných pánví Severní Ameriky. Studované fosílie jsou uloženy ve velkých sbírkách v sv. části USA. Cílem projektu je studium fruktifikací karbonských rostlin a spor in situ, získaných z těchto fruktifikací. Součástí projektu je též pokus o korelaci většinou izolovaně nalézaných fertilních i sterilních rostlinných orgánů k mateřské rostlině a zpřesnění její rekonstrukce. Výsledná data poslouží k zjištění původní diverzity rostlinných společenstev na úrovni biologických druhů jak v rámci užších taxonomických skupin tak i bažinné flory jako celku a to v různých stratigrafických úrovních. Výsledná data budou použita k detailnějšímu srovnání americké a evropské karbonské flory, jejich diverzit i míry podobnosti a následně pak k rekonstrukci floristických změn v obou oblastech a charakteristice příčin, které je vyvolaly – klima vs. tektonika