RNDr. Vojen Ložek, DrSc. (1925–2020)

RNDr. Vojen Ložek, DrSc. (1925–2020)

20. srpna letošního roku proběhlo rozloučení s významným českým přírodovědcem světového formátu, dr. Vojenem Ložkem, emeritním zaměstnancem našeho ústavu. Byl mimořádným znalcem evropské přírody s těžištěm práce ve výzkumu čtvrtohor a především biologii měkkýšů. Vojen Ložek byl nejen vynikajícím a oceňovaným badatelem (například zlatá medaile Albrechta Pencka za zásluhy o světový rozvoj poznání čtvrtohor nebo Cena ministra životního prostředí), ale také skvělým pedagogem a velmi vitálním člověkem, který miloval terénní práci a skvěle přednášel jak odborné, tak i populární veřejnosti. Pro mnohé studenty, spolupracovníky a následovníky je jeho odchod velikou ztrátou. Jeho dílo tu ale zůstává s námi. Čest jeho památce.