Solný kras v pohoří Zagros, Irán: Hydrogeologie, datování a vývoj

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2010
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB315040801
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Michal Filippi
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Bruthans (Univerzita Karlova)
Anotace: 

Cílem projektu je získání nových informací o solném krasu v pohoří Zagros, Irán, se zaměřením na: 1) proudění vody v solných pních a jejich okolí, včetně studia rozpouštění a depozice v nenasycené zóně solného krasu, 2) Datování povrchů solných pnů ve vnitrozemí za účelem popisu historie vývoje povrchu pńů a krasových jevů. Studie využije široké spektrum metod pro určení původu vody a jejího zdržení v zkoumaném prostředí (chemické a izotopové analýzy, datování pomocí environmentálních stopovačů). Datování povrchů využije zejména metody OSL se sedimentů na solných pních a AMS datování vzorků dřev ve fluviálních náplavech v jeskynich.Projekt navazuje na grantový projekt GAAV č. B301110501 ve spolupráci s Universitou v Širázu (2005-2007).