Terénní výzkum pozdně archaických granitů (stáří ca. 2,9–2,6 miliard let) v severovýchodní Kanadě

Střižná zóna – archaické monzogranity a mladší žíly (foto Martin Svojtka)

Vědecká skupina pracovníků našeho ústavu a Karlovy Univerzity se vrátila z terénního výzkumu několika geologických profilů vedených v oblasti Jamesovy zátoky v severovýchodní Kanadě (provincie Quebec). Strukturně a petrologicky jsme zdokumentovali několik litologických typů plutonických a metamorfovaných hornin v provincii Bienville náležejících do jednotek Opinaca, La Grande a Opatica. Během teréního výzkumu bylo z této málo probádané oblasti take odebráno velké množství hornnivého materiálu pro studium anizotropie magnetické susceptibility (AMS) a pro datování zirkonů pomocí U-Pb metody. Fotodokumentace.