Termochronologické vymezení vývoje sedimentů východní části zaobloukové pánve Magallanes

Trvání: 
02.01.2012 - 31.12.2013
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
7AMB12AR024
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba
Anotace: 

Předkládaný projekt je zaměřen na studium možných sedimentárních zdrojů a průběhu sedimentace v zaobloukové pánvi Magallanes v nejjižnější části And (Ohňová země) ve spolupráci s argentinskými kolegy. Aby bylo možné rekonstruovat pánevní model nízko-teplotní historie sedimentů, použijeme k datování apatity a zirkony pomocí metody fission-track. Nedílnou součástí projektu bude modelování časově-teplotního vývoje výzdvihu/pohřbení hornin založené na individuálním stáří vzorků a délkovém rozdělení stop apatitů a zirkonů. Použití této metody na sedimenty pánve Magallanes umožní spolehlivější interpretaci vývoje sedimentů Patagonského orogenu, souvisejících s otevíráním Drakeova průlivu a oddělením Patagonie od Antarktického poloostrova, které bylo dokončeno na konci eocénu.