TNprezentace

"European larch tree rings as a new archive of Hg pollution"
                    - konference EGU General Assembly 2018, Vídeň Rakousko, 10.4.2018

"Mercury in the central European lake district – Plešné Lake ecosystem"
                    - konference BIOGEOMON 2017, Litomyšl, 21.8.2017

"Mercury distribution and fluxes in the central European mountainous lake ecosystem severely damaged by the bark beetle infestation"
                    - konference ICMGP 2017, Providence USA, 19.7.2017

"Rtuť v lesních ekosystémech poblíž Spolany Neratovice"
                    - geochemický seminář ČGS Barrandov, Praha, 25.11.2016

"Biogeochemie a látkové toky rtuti v lesních ekosystémech ČR"
                    - seminář katedry Biologie ekosystémů, PřFUK JČU, České Budějovice, 13.10.2016

"Stream mercury at five Czech catchments across an Hg and S deposition gradient"
                    - konference Acid Rain 2015, Rochester USA, 22.10.2015 (Jamie Shanley)

"Mercury in soil and stream of selected catchments within the Czech Republic"
                    - konference BIOGEOMON 2014, Bayreuth Německo, 13.7.2014

"Biogeochemie rtuti v životním protředí"
                    - geochemický seminář ÚGMNZ PřFUK, Praha, 5.3.2013

"Trends in Stream Water Chemistry within the GEOMON Network, Czech Republic"
                    - konference BIOGEOMON 2012, Northport USA, 17.7.2012

"Recent occurrence and properties of atmospheric suspended particulate material at Prague-Suchdol, Czech Republic"
                    - konference IGCP580 meeting na GLÚ AVČR, v.v.i. Praha, 13.10.2011

"Změny v chemické složení povrchových vod na modelovém povodí Lesní potok v období jarního tání 2009"
                    - konference Hydrologie malých povodí, Praha, 8.3.2011

"Dynamika rtuti v lesním ekosystému a v životním prostředí"
                    - seminář agro-environmentální chemie na ČZU Praha, 13.12.2010

"Seasonal and long-term variation of stream water chemistry at Bear Brook Watershed, Maine - USA"
                    - konference BIOGEOMON 2009, University of Helsinki, Finsko, 1.7.2009

"Trendy koncentrací rozpuštěných látek v povrchové vodě na povodí Lesní potok"
                    - seminář ČGS k projektu CZ0051, Praha, 25.3.2008

"Distribuce a dynamika rtuti v lesních ekosystémech"
                    - geochemický seminář ÚGMNZ PřFUK, Praha, 20.3.2008

"The geochemical response of a heavily impacted central European ecosystem to air pollution - A case study of Lesni Potok, Czech Republic"
                    - seminář University of Maine, Orono USA, 10.2.2006

"Biogeochemistry of beryllium in a forested catchment"
                    - konference International Symposium on Environmental Geochemistry, University of Edinbugh, Edinburgh, Scotland, 11.9.2003