Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole

Trvání: 
03.01.2005 - 29.12.2006
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA205/05/2593
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Roman Skála
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Vedle klasických jihočeských, západomoravských, severorakouských a lužických lokalit byly vltavíny nalezeny rovněž v pliocenních sedimentech chebské pánve. Na rozdíl od dalších nalezišť je však chemismus chebských vltavínů probádán jen málo: celkem byly dosud analyzovány pouze čtyři vltavíny z této oblasti a to ještě jen na hlavní prvky metodami elektronové mikrosondy. Cílem projektu je získat co nejucelenější chemickou charakteristiku vltavínů z chebské pánve na základě studia reprezentativnějšího souboru vzorků. Pro chebské vltavíny nebyly dosud stanoveny obsahy vedlejších a stopových prvků - navrhovaný výzkum by tak poskytl vůbec první informaci tohoto typu. Podrobný chemický výzkum také ukáže vzájemné vztahy chebských vltavínů k vltavínům z Čech, Moravy, Lužice a Rakouska, které prozatím zůstávají nejasné. Kromě toho budou vzorky zhodnoceny z morfologického hlediska, chrakterizovány hustotou a jejich část datována.

+