Radek Mikuláš (GLÚ) odebírá vzorky deskovitých a ledvinitých sraženin železa a karbonátu.