Vápencové útvary připomínající tzv. jeskynní perly.