Tenká poloha vápnité a železité droby ordovického stáří reprezentuje předpokládanou polohu železné r