Paleomagnetický výzkum krasových sedimentů: paleotektonické a geomorfologické využití

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA300130701
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Pavel Bosák
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Stanislav Čermák
Internal collaborators: 
Petr Pruner
Internal collaborators: 
Petr Schnabl
Internal collaborators: 
Jan Wagner
Anotace: 

Kras funguje jako past zachycující geologickou minulost. Krasové sedimenty (povrchové a jeskynní) konzervují záznam, který mimo kras může chybět. Jeskyně většinou obsahují záznam posledního vyplňování (fosilizace), ale v příhodných podmínkách zaznamenávají více událostí. S ohledem na polycykličnost vývoje většiny krasů, krasové sedimenty mohou zachytit dlouhé časové úseky. Použití široké škály geochronologických metod (magnetostratigrafie, magnetosusceptibilita, standardní paleontologie a biostratigrafie, stabilní izotopy, izotopové metody) tak může sloužit jako nástroj pro poznání kenozoické historie jednotlivých krasových území. Záznam zachycený v krasu obsahuje nejen data pro rozluštění geomorfologického vývoje (speleogeneze, vývoj reliéfu), ale rovněž data pro rekonstrukci tektonických procesů v mobilních oblastech. Krasová území vhodná k využití tohoto typu rekonstrukcí byla pečlivě vybrána (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko).