Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při rekonstrukci geomorfologického vývoje v kenozoiku

Trvání: 
01.01.2008 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
MEB090619
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Pavel Bosák
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Petr Pruner
Internal collaborators: 
Petr Schnabl
Internal collaborators: 
Stanislav Šlechta
Anotace: 

Záznam posledního vyplňování (fosilizace) zachycený v krasových sedimentech obsahuje nejen data pro rozluštění geomorfologického vývoje, ale též údaje pro rekonstrukci tektonických procesů v mobilních oblastech. Použití široké škály metod tak bude sloužit jako nástroj pro poznání kenozoické historie jednotlivých krasových území Slovinska.