Paleomagnetismus & geochemie vulkanických hornin: implikace pro paleopozici a vývoj pražské pánve (sv. ordovik - sp. devon)

Trvání: 
01.01.2010 - 31.12.2014
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
210/10/2351
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Pruner
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Leona Chadimová (Koptíková)
Internal collaborators: 
Petr Schnabl
Internal collaborators: 
Petr Štorch
+