Diplomové práce

Seznam diplomových prací

 

Autor Název Instituce Rok
Lenka Kordová Olovo v životním prostředí, biogeochemická charakteristika, současné zdroje v atmosféře, trendy v depozici v ČR Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
2001
Blanka Fialová Vnitřní biogeochemický cyklus prvků II.A skupiny a mnaganu v lesních ekosystémech Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
2001
Kamila Suchá Biogeochemie arzenu v lesním ekosystému NPR Voděradské bučiny Ústav životního prostředí PřFUK
GLÚ AV ČR
2000
Lucie Kettnerová Biogeochemický monitoring na Černokostelecku: bilance v modelovém povodí, trendy. Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
2000
Petra Jarošová Abiotické, biotické a antropogenní faktory v cyklu zinku v bukových porostech na Černokostelecku Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
1999
Tomáš Navrátil Speciace Be ve vodách lesních ekosystémů a jeho pozice v granitech Ústav geochemie, mineral. PřFUK
GLÚ AV ČR
ČGÚ
1999
Josef Samek Intensifikace exogenního cyklu esenciálních prvků a jejich neesenciálních homologů metabolickou činností buku lesního (Fagus sylvatica L.) na vybraných typech horninového podloží Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
1998
Pavel Zajíc Vývoj a sezónní změny v obsahu Mn, Pb, Be, Sr a Zn v půdních profilech zalesněných území na dvou rozdílnýcvh typech horninového podloží Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
1998
Radek Russ Revize taxačních a přírodních poměrů na modelovém povodí Lesního potoka ve SPR Voděradské bučiny Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
1998
Leoš Macek Revize taxačních a přírodních poměrů na modelovém povodí Lesního potoka ve SPR Voděradské bučiny Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
1998
Jaroslav Martínek Depozice olova na Černokostelecku. Zdroje, vlivy, trendy. Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
1996
Jana Sychrovská Zdroje vybraných kationtů v atmosférické depozici a podkorunových srážkách na Černokostelecku Lesnická Fakulta ČZU
GLÚ AV ČR
1996