Re-Os geochronologie rudních mineralizací Ceského masivu a dusledky pro jejich metalogenezi

Trvání: 
01.01.2013 - 31.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
13-15390S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lukáš Ackerman
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká Geologická Služba
Internal collaborators: 
Jana Ďurišová
Internal collaborators: 
Eva Vosáhlová - rodičovská ...
Internal collaborators: 
Martin Svojtka
Internal collaborators: 
Karel Žák
Anotace: 

Izotopický systém Re-Os predstavuje unikátní prostredek k datování rudních mineralizací. Ceský masiv je významnou
metalogenetickou jednotkou v rámci evropských Variscid tím, že obsahuje velké množství rudních mineralizací a ložisek
ruzných typu (napr. hydrotermální Au, polymetalické Pb-Zn-(Ag), hydrotermální Sn-W greisenového typu, hydrotermální U a UAg-
Bi-Co-Ni, vulkanosedimentární Pb-Zn-Cu a Ni-Cu-(PGE) mineralizace). Stárí techto mineralizací je však v prevážné vetšine
neznámé a proto si tento projekt klade za cíl objasnit stárí vybraných jednotlivých typu mineralizací, urcit casovou
posloupnost/chemismus jednotlivých rudních generací a jejich vliv na izotopický systém Re-Os a možné genetické propojení s
predpokládanými zdroji bežných/vzácných kovu v rámci jednotlivých geotektonických jednotek Ceského masivu.

+