Růstové rytmy jako indikátor rotace země a změn klimatu v geologické minulosti

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2010
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA300130702
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
galle
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Petr A. Čejchan
Internal collaborators: 
Jiří Filip
Internal collaborators: 
Jindřich Hladil
Internal collaborators: 
Leona Chadimová (Koptíková)
Internal collaborators: 
Ladislav Slavík
Anotace: 

Fosilní a recentní organismy s akrečními skelety vykazují přírůstkové vrstvičky, považované za záznam ročních období, střídání dne a noci, lunárních cyklů, a dalších změn. Počet denních přírůstků v ročním cyklu udává počet dní za rok a tím i rychlost rotace Země v geologické minulosti. Změřená data hodláme srovnat s daty astronomicky vypočtenými a možné rozdíly korelovat s geotektonickými událostmi. Cílem předpokládaného projektu je také rekonstruovat počasí v paleozoiku, kdy korálové trsy byly přemísťovány velkými bouřemi nebo hurikány a jejich korality následně začaly růst v jiném směru. Roční růstová období jsou zachována jako střídání světlých a tmavých zón skeletu; na základě toho plánujeme vypočíst délku period mezi následnými bouřemi a určit jejich frekvenci. Měření by také mohlo objevit opakující se vzorec následných delších a kratších přírůstků, odpovídajících příznivým nebo méně příznivým podmínkám. Srovnání takových vzorců by se stalo základem lokální sklerochronometrie.