Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů - výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse

Trvání: 
01.01.2014 - 30.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA14-18183S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jindřich Hladil
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně
Internal collaborators: 
Leona Chadimová (Koptíková)
Internal collaborators: 
Hedvika Weinerová
Internal collaborators: 
Ladislav Slavík
Anotace: 

Cílem projektu je stanovení sekvenčně-stratigrafického rámce pro devonské události v karbonátových sledech Barrandienu a moravskoslezské oblasti Českého masivu; s důrazem na sedimenty, facie, paleontologický obsah a indikátory paleoklimatických nastavení. 

+