Archiv novinek

Novinky starší než jeden rok.

Research Reports 2018

Vyšla ročenka vědeckých aktivit pracovníků Geologického ústavu za rok 2018 - Research Reports 2018

Týden vědy a techniky 2019

V polovině listopadu se Geologický ústav AV ČR účastnil již 19. ročníku Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Tradičních prohlídek vybraných laboratoří v rámci Dní otevřených dveří se letos zúčastnilo rekordních 220 účastníků, především školní kolektivy. Žáci a studenti mohli za aktivní přístup k tématice získat pěkné mineralogické i paleontologické vzorky a drobné dárkové předměty.
Kromě tradičních návštěv ústavu jsme se letos podíleli i na únikové hře s podtitulem „Globální přírodní katastrofy“, kterou zorganizovalo Středisko společných činností AV ČR ještě ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR. Během týdne tuto hru na našem ústavu absolvovalo zhruba 530 zájemců, především dětí a středoškoláků. Několik fotografií z průběhu Týdne vědy a techniky na Geologickém ústavu najdete zde.

Filip Scheiner úspěšně obhájil dizertační práci

V pátek 27. září doktorand Filip Scheiner úspěšně obhájil svoji dizertační práci na téma Geochemical markers from foraminiferal tests as a tool for reconstruction of paleoceanological environments: a case study from the Miocene of the Central Paratethys. Filip vypracoval svoji práci pod vedením Kataríny Holcové z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Gratulujeme!

Věda fotogenická - Pavel Lisý získal první cenu ve volné tvorbě

Dne 10. 10. 2019 byly vyhlášeny výsledky soutěže Věda fotogenická. Z pracovníků našeho ústavu získal první cenu ve volné tvorbě Pavel Lisý s fotografií "Bílá roztahuje svoje sítě". Projekt Věda fotogenická navrhl spolek „Fórum Věda žije!“ a jeho cílem je každoroční pořádání fotografické soutěže pro zaměstnance Akademie věd ČR a jejích pracovišť. Výstupem projektu bude reprezentativní kalendář sestavený z vybraných snímků a výstava Věda fotogenická, která bude umístěna nejen v Praze, ale také na dalších místech v České republice i ve světě. Výstava soutěžních fotografií je momentálně přístupná v Americkém centru na Malé straně (Tržiště 366/1, Praha 1) do 29.10.

Pracovník ústavu spolunavrhovatelem oceněného projektu

Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu ukončených v minulém roce. Ocenění získal také Jiří Bruthans z PřF UK za projekt nazvaný „Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování“. Spolunavrhovateli tohoto projektu byli Michal Filippi z Geologického ústavu AV ČR a Jana Schweigstillová z Ústavu struktury a mechaniky horniny AV ČR. O vítězných projektech rozhodlo předsednictvo Grantové agentury České republiky na základě návrhů příslušných oborových komisí. V tomto roce bylo oceněno 5 projektů (z oborů: chemie, medicína, geologie, zoologie a sociologie) z celkového počtu 448 projektů. Výsledky oceněného geologického projektu byly prezentovány např. v časopisech Geomorphology, Earth Surface Processes and Landforms, Earth-Science Reviews a Geology (zde včetně titulní stránky). K tomuto úspěchu gratulujeme!
Více o laureátech ceny a projektech zde.

Terénní výzkum pozdně archaických granitů (stáří ca. 2,9–2,6 miliard let) v severovýchodní Kanadě

Vědecká skupina pracovníků našeho ústavu a Karlovy Univerzity se vrátila z terénního výzkumu několika geologických profilů vedených v oblasti Jamesovy zátoky v severovýchodní Kanadě (provincie Quebec). Strukturně a petrologicky jsme zdokumentovali několik litologických typů plutonických a metamorfovaných hornin v provincii Bienville náležejících do jednotek Opinaca, La Grande a Opatica. Během teréního výzkumu bylo z této málo probádané oblasti take odebráno velké množství hornnivého materiálu pro studium anizotropie magnetické susceptibility (AMS) a pro datování zirkonů pomocí U-Pb metody. Fotodokumentace.

Rozhovor ředitele Tomáše Přikryla pro časopis Týden

Tomáš Přikryl hovořil v rozhovoru pro časopis Týden mimo jiné o objevování nových živočišných druhů a vlivu člověka na planetu Zemi.

Prémie Otto Wichterleho pro Filipa Tomka

Významné ocenění AV ČR, Prémii Otto Wichterleho pro rok 2019, udělila předsedkyně Akademie věd České republiky prof. Eva Zažímalová ve středu 19. června 2019 v pražské Lannově vile třiadvaceti mladým vědcům. Oceněn byl i Mgr. Filip Tomek, PhD., vědecký pracovník Geologického ústavu AV ČR.

Joachim Barrande – 220 let od narození

Dne 11. srpna 1799 se narodil významný francouzský geolog a paleontolog Joachim Barrande. Barrandova badatelská práce byla soustředěna do oblasti Čech, kam přišel ve třicátých letech devatenáctého století. Joachim Barrande zemřel 15. října 1883 na zámku Frohsdorf (Rakousko) a je pochován na hřbitově v Lanzenkirchen. V souvislosti s připomenutím 220 let od narození tohoto eminentního badatele byly na hrob položeny věnce ředitelem Geologického ústavu AV ČR, zástupci Paleontologického oddělení Národního muzea a Společnosti Národního muzea.

Lesní potok pod drobnohledem

V posledním čísle Akademického Bulletinu 05/2019 byl na str. 16-18 publikován rozhovor s Tomášem Navrátilem zaměřený na výzkum povodí Lesní potok v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny. V rozhovoru se pojednává o hlavních aspektech monitoringu malých povodí a vůbec problematiky biogeochemického výzkumu.