Archiv novinek

Novinky starší než jeden rok.

Tichavekia: gigant mezi prvními suchozemskými rostlinami

V časopise Review of Palaeobotany and Palynology byl publikován článek popisující zkamenělinu suchozemské rostliny Tichavekia grandis, na kterém se podíleli dva pracovníci našeho ústavu Monika Uhlířová a Jiří Bek. Rostlina pochází z českého Barrandienu a její stáří je přibližně 420 milionů let. Název rostliny je odvozen od jména jejího nálezce Františka Tichávka (Západočeské museum v Plzni).

Cena za knihu přibližující geologii veřejnosti

Klubem autorů literatury faktu a městem Jaroměř-Josefov byla našemu kolegovi Václavu Cílkovi a dalším editorům Z. Sůvové a J. Turkovi udělena cena Miroslava Ivanova v kategorii Regionální dějiny za knihu Krajem Joachima Barranda – Cesta do pravěku země České, vydané v roce 2020. Další kolegové Radek Mikuláš, Jindřich Hladil a Petr Štorch se podíleli jako spoluautoři. Gratulujeme.

Konference o planetární geologii

Náš spolupracovník Tomáš Kohout, který působí dlouhodobě také na University of Helsinki, přednesl přednášku na konferenci Kosmické projekty, která se konala 12. listopadu 2021 v Praze ve Vile Lanna v rámci akce Czech Space Week. Jeho přednáška se týkala mapování asteroidu Didymos. Program konference a jednotlivé prezentace jsou uveřejněny zde; konkrétně přednášku T. Kohouta lze shlédnout zde (začíná od 42 min záznamu).

Pracovníci Geologického ústavu bodovali v soutěži Věda fotogenická

Naši pracovníci přihlásili do aktuálního ročníku soutěže celkem 24 fotografií a 11 z nich se dostalo do semifinále. Možná i proto ústav získal Speciální cenu za nejatraktivnější fotografický výstup. Především se ale několik fotografií umístilo na předních pozicích ve dvou kategoriích a to: 1. a 3. místo v kategorii Múzy ve vědě; 1. a 3. místo v kategorii Vědci a práce domácí. Oceněnými pracovníky byli Lenka a Pavel Lisých a Michal Filippi. Fotografie a informace o soutěži jsou k dispozici na linku webu Vědy fotogenické.

Česko-čínský výzkum fosilních tropických pralesních „Pompejí“ ve Vnitřním Mongolsku v Číně

Respektovaný vědecký mezinárodní časopis Review of Palaeobotany and Palynology věnoval celé speciální číslo (vol. 294) výsledkům výzkumu mezinárodního týmu českých a čínských paleobotaniků a palynologů na lokalitě Wuda ve Vnitřním Mongolsku v Číně. Mezinárodní tým spolupracoval na šesti výkopech (2011-2018) tropického pralesa starého 298 miliónů let. Dva členové Laboratoře paleobiologie a paleoekologie, Jiří Bek a Jana Votočková-Frojdová jsou spoluautory devíti článků v tomto speciálním čísle popisujícím mj. významné nálezy permských plavuní, přesliček a kapradin tak, jak byly pohřbeny sopečným popelem po velké vulkanické erupci obdobně jako tomu bylo v legendárních římských Pompejích.

Naši pracovníci přispívají do tiskovin AV

V posledním čísle popularizačního magazínu A/věda a výzkum, který vydává Akademie věd, byly publikovány zajímavé články s tematikou hub, což je nyní na podzim velmi aktuální téma. Na vzniku textů se významně podílel náš kolega Jan Borovička. Ve stejném čísle najdete i krátký komentář Michala Filippiho ke článku o neviditelném zlatu, který nedávno zaujal novináře po světě.

Popsán nový způsob rozpadu pískovců

Nedávno vyšlý článek v časopise Geomorphology, na kterém se podílel pracovník našeho ústavu Michal Filippi, prezentuje nově rozpoznaný způsob zvětrávání pískovcových výchozů. Principem tohoto zvětrávání je odpojení menších částí horniny podle litologických a jiných rozhraní, což umožní dilataci materiálu a tedy poškození ochranných skalních biokrust, což má za následek vstup erozních činitelů do odpojených částí a tedy jejich zrychlený rozpad.

Cena děkana

Hedvice Weinerové byla udělena Cena děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty doktorských studijních programů za rok 2021. Její studium je zaměřené na sledování změn složení devonských karbonátových sedimentů Barrandienu v souvislosti se změnami mořské hladiny a bioeventy. Více informací zde.

Ocenění naší pracovnice

Česká akademie zemědělských věd 4.3.2021 udělila Anně Žigové bronzovou medaili za mimořádný přínos k rozvoji  vědy a výzkumu v agrárním sektoru. Více informací je zde. Gratulujeme.

Pokrok ve studiu kadmia

Kadmium (Cd) je toxický kov široce rozšířený v životním prostředí, často kvůli činnosti člověka. Pracovníci Geologického ústavu AV ČR vyvinuli metodu měření izotopů Cd v biologických vzorcích pomocí hmotnostní spektroskopie s termální ionizací (TIMS). Výsledky publikované v prestižním analytickém časopise Talanta představují užitečnou pomůcku při kontrole kvality chemické analýzy pro všechny laboratoře, které se zabývají analýzou kadmia v biogenních materiálech. Více se dozvíte zde nebo v originální publikaci.