Strukturně geologický a paleotektonický vývoj pražské pánve Barrandienu

Trvání: 
01.01.2004 - 31.12.2007
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA3013406
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Pruner
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Jindřich Hladil
Internal collaborators: 
Martin Chadima
Internal collaborators: 
Günther Kletetschka
Internal collaborators: 
Tomáš Kohout
Internal collaborators: 
Otakar Man
Internal collaborators: 
Petr Schnabl
Internal collaborators: 
Petr Štorch
Anotace: 

Projekt je zaměřen na stavbu pražské pánve Barrandienu (ordovik až devon mezi Prahou a Plzní), jejíž stratigrafie a paleontologie jsou velmi dobře zpracovány, ale tektonika postrádá kvalitní podklady a spolehlivou interpretaci. Existující data naznačují proměnlivost deformačních stylů, paleomagnetických směrů, geochemických rysů, sedimentárních facií a diagenetických změn v dílčích částech pánve. Hlavními cíli projektu jsou získání a interpretace nových dat vzniklých v rámci kooperace pracovních skupin orientovaných na tektoniku, paleomagnetismus, geochemii, facie a diagenezi. Projekt pomůže odstranit současné mezery ve znalostech o povaze a vývoji pražské pánve Barrandienu, jejích tektonických stylech a deformačních jednotkách. Přispěje k současné sumě informací o raném vývoji variské teránové mozaiky Českého masívu jako části středoevropských variscid.