Vliv bazálního chotečského eventu na faunistická společesntva pražské pánve

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB307020602
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Leona Chadimová (Koptíková)
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba
Internal collaborators: 
Jindřich Hladil
Internal collaborators: 
Ladislav Slavík
Anotace: 

Je navržena analýza vlivu bazálního chotečského eventu (eifel, střední devon) na faunistická společenstva pražské pánve, která bude založena na syntéze paleontologických, geochemických, geofyzikálních a petrografických dat. Tento event byl dokumentován z různých oblastí Evropy a severní Afriky. Pražská pánev poskytuje dostatek vhodných geologických profilů ke studiu bazálního chotečského eventu, a to v rozdílných sedimentačních prostředích. Navrhovaná detailní analýza změn biotických a abiotických parametrů prostředí nabízí nejen možnost pochopení vlivu bazálního chotečského eventu na faunistická společenstva, ale také posouzení evoluční dynamiky devonských faun, což může následně vést k hlubšímu pochopení základních evolučních mechanismů.