Časopis Geolines

Odborný časopis vydávaný Geologickým ústavem AV ČR. Vychází nepravidelně jako číslovaná řada monografií a monotematických konferenčních sborníků. Časopis publikuje výsledky základního výzkumu ze všech oborů geologických věd (například geochemie, geofyziky, petrologie a strukturní geologie, stratigrafie, paleontologie). Monotematická čísla umožňují prezentaci rozsáhlých souborů dat, systematických a regionálně zaměřených prací, stejně jako rozšířených abstrakt z našich a mezinárodních vědeckých konferencí.

http://geolines.gli.cas.cz

Adresa redakce:
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Tel.: 24 31 14 21
Fax: 24 31 15 78
E-mail: geolinesatgli [dot] cas [dot] cz

Šéfredaktor: Martin Svojtka

Skupiny: