Evidence publikační činnosti pracovníků Geologického ústavu (ASEP)

Automatizovaný systém evidence publikací (ASEP) představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního výzkumu v AV ČR. Jeho jádro tvoří databáze s bibliografickými údaji o pracích, které ve svém souhrnu dokumentují publikované výsledky činnosti ústavů AV ČR v polytematické šíři (obsahuje vybraná data za období 1985-2006, v úplnosti od roku 1993).V jednotlivých záznamech jsou údaje o projektech a výzkumných záměrech, tedy informace za jaké finanční podpory státu výsledek vznikl.

Pro vyhledávání publikovaných výsledků činnosti pouze Geologického ústavu je potřeba využít limitů, které umožňují předem omezit vyhledávání z různých hledisek.

Přístup do databáze: zde

Skupiny: