Služby

  • zpřístupnění dokumentů ze specializovaného knihovního fondu
  • meziknihovní výpůjční služba
  • elektronické dodávání dokumentů
  • zpřístupnění specializovaných elektronických informačních zdrojů (předplacených, volně dostupných)
  • poskytování informací bibliografického a faktografického charakteru
  • tvorba a správa databáze ASEP (Evidence publikační činnosti vědeckých pracovníků GLÚ AV ČR)
  • reprografické služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti. Reprografické služby, elektronické dodávání dokumentů a výpůjčky dokumentů prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby jsou placené.

Skupiny: