Projekty

VPK – Virtuální polytechnická knihovna

Projekt Virtuální polytechnická knihovna (dále VPK) vznikl jako virtuální společenství technicky zaměřených knihoven, které chtějí společně dosáhnout radikálního zvýšení dostupnosti informačních zdrojů místním i vzdáleným uživatelům. Toto společenství bylo dne 28.3.2000 vyhlášeno Deklarací. Jde o unikátní systém dodávání dokumentů. K tomuto účelu virtuálně sjednotily fondy, vybudovaly  tzv. Souborný katalog časopisů Virtuální polytechnické knihovny a vytvořily systém poskytování kopií z fondů účastnických knihoven.

Více na: http://www.vpk.cz/

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

K tomuto projektu se naše knihovna připojila v roce 2010. Cílem je vytvoření národního úložiště šedé literatury, které bude sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných či polopublikovaných dokumentů (tzv. šedé literatury).

Více na: https://nusl.techlib.cz/cs

Skupiny: