Elektronické zdroje

Seznam on-line databází a jiných informačních zdrojů, volně dostupných i licencovaných. Knihovna neposkytuje vzdálený přístup do elektronických zdrojů

Online časopisy dostupné v knihovně GLÚ

Online časopisy dostupné volně na internetu

Online bibliografické a citační databáze

Plnotextové databáze

POZOR! Přehled těchto databází i se stručnými popisy na stránkách:
Infozdroje.cz

Online encyklopedie a slovníky

Katalogy

Další užitečné informační odkazy

Instituce:

Informační zdroje

Vysvětlení ikonek – zelená=volně dostupné ; žlutá=lokální přístup ze sítě GLÚ

počítadlo.abz.cz

Skupiny: