GeoScience World

GeoScience World je společný projekt šesti známých organizací :
  • American Association of Petroleum Geologists
  • American Geological Institute
  • Geological Society of America
  • The Geological Society of London
  • Society for Sedimentary Geology
  • Society of Exploration Geophysicists
zpřístupňující od r. 2001 plné texty více než 37 časopisů tohoto oboru, provázaných s databází GeoRef.

Skupiny: