MVS a EDD

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Knihovna Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. zajišťuje výpůjčky z fondu všem knihovnám České republiky.
Poskytnutí výpůjčky dokumentu nebo objednávku na zhotovení kopie dokumentu nebo jeho části lze zažádat:

Elektronické dodávání dokumentů (EDD)

Elektronické dodávání dokumentů poskytujeme pouze registrovaným uživatelům systému Virtuální polytechnické knihovny (VPK) za podmínek stanovených jejím knihovním řádem http://www.techlib.cz/files/download/id/84755/knihovni-rad-a-cenik-sluzeb-vpk.pdf.
Informace o registraci, pravidlech poskytování služeb, ceníku, účastnických knihovnách apod.: http://www.vpk.cz/.

Skupiny: