Elektronická knihovna časopisů (EZB)

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) nabízí jednotné rozhraní pro vyhledávání v plnotextových odborných časopisech, které má knihovna Geologického ústavu dostupné lokálně  (jde o časopisy z databází GeoScience World, služby ScienceDirect,  Academic Search Complete a Business Source Complete).
Rozhraní elektronické knihovny však automaticky nabízí vyhledávání nejen v lokálně dostupných časopisech, ale také ve volně dostupných časopisech na internetu a zahrnuje také přehled titulů, pro které nemá knihovna GLÚ zajištěn přístup. Status konkrétního vyhledaného titulu lze zjistit dle dostupných ikon:
 
OXX volně dostupné časopisy
XOX lokálně dostupné časopisy
XOX pro knihovnu GLÚ nedostupné časopisy

EZB - anglické rozhraní:zde
EZB - německé rozhraní: zde

Skupiny: