Science Direct (Elsevier)

Science Direct je služba nakladatelství Elsevier. Zprostředkovává plné texty článků časopisů orientovaných především na přírodní vědy a technologie, částečně na ekonomické vědy, medicínu, energii, psychologii a sociální vědy. Přístup k plným textům je možný jen v případě předplacených titulů konglomerátu, které jsou speciálně barevně označeny ve výběru na internetu.

přístup na: http://www.sciencedirect.com

Skupiny: